【重要】サービス終了のお知らせ

tcphuongnam1

Năm 2019, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam tiếp tục tuyển sinh đầu vào hệ cao học ngành Thạc sĩ Quản lý Công nhằm mục tiêu sau:
• Học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức từ nền tảng đến chuyên sau, bổ sung thêm một số kỹ năng để có đủ khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề trong lĩnh vực công và chính sách công. Từ đó đề xuất một vài phương án, chính sách để giúp công ty giải quyết các vấn đề và phù hợp hơn với tình hình thực tế của xã hội.
• Nắm vững được sự khác nhau giữa khu vực công và khu vực phi lợi nhận về các yếu tố như đối tượng phục vụ, môi trường hoạt động để từ đó có nhận thức khái quán nhất và vai trò và chức năng của một người quản lý trong từng khu vực, từng lĩnh vực hoạt động.
Chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý công: https://trungcapphuongnam.edu.vn/lien-ket-dh-khac/thac-si-quan-ly-cong-c20184.html
• Sau khóa học đào tạo thạc sĩ quản lý công, học viên sẽ có nhận thức sâu sắc các giá trị và thái độ đạo đức trong quản lý công. Từ đó đạt được mục tiêu của các tổ chức công là thúc đẩy thị trường ngày càng phát triển hơn, phục vụ khách hàng từ đó phát triển các cơ hội mới, đẩy mạnh việc giữ gìn văn hóa, hành chính, văn hóa công sở để nâng cao năng suất lao động.
• Học viên sẽ được bổ xung một số kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công việc sau này như khả năng giao tiếp, xử lý xung đột đồng thời biết cách thúc đẩy, động viên nhân viên làm việc sao cho hiệu quả nhất và một kỹ năng không thể thiếu đó chính là đàm phám – giám sát vì nó rất quan trong trong môi trường quản lý công mới.
Xem thêm thông tin chi tiết về trường Trung cấp Phương Nam và thông tin tuyển sinh, Chương trình đào tạo ngành Quản lý công tại:
Website: https://trungcapphuongnam.edu.vn/
Social: https://www.ok.ru/profile/589760781876
Địa chỉ: QL.14, Tổ 8, P. Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Email: trungcapphuongnam.edu.vn@gmail.com
Hotline: 0911.177.069

tcphuongnam1's codes

  • 0
  • 0
  • 19
  • 1/1/10