2018-07-05 1st

phongtrannd91

License: MIT License

Fork
0
Fav
0
View
63
  • Play

Fullscreen

Smart Phone

  • Readme
  • JavaScript 0 lines
  • HTML 1 lines
  • CSS 10 lines
Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trong những trường hàng đầu đào tạo về các ngành Y Dược hệ Cao đẳng. Hàng năm, nhà trường đều cung cấp cho hệ thống Y tế trong và ngoài nước nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện tại nhà trường đang có 3 cơ sở đào tạo chính đó là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và liên kết với tất cả các trường y Dược trên cả nước.
wwebsite: http://caodangykhoaphamngocthach.vn/
  • 2018-07-05 1st
  • 2018-07-05 1st

play

Complete!

Description What kind of game?

Control Device

jsdo.it websocket controller

Mouse

keyboard

smartphone

Fullscreen

phongtrannd91

Author

Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trong những trường hàng đầu đào tạo về các ngành Y Dược hệ Cao đẳng. Hàng năm, nhà trường đều cung cấp cho hệ thống Y tế trong và ngoài nước nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện tại nhà trường đang có 3 cơ sở đào tạo chính đó là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và liên kết với tất cả các trường y Dược trên cả nước. WEBSITE: http://caodangykhoaphamngocthach.vn/

Default Panel

Size

  • Width: px
  • Height: px

code

QR Code

Discussion

Questions on this code?

Tags